วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2552


Telepro 2030 โซลูชัน CRM ระดับเอสเอ็มอี ความสำเร็จจาก Locus IBM WebSphere Software
IT โดย pcmag เวลา 10:13 น.

บริษัท โลคัส เทเลคอมมูนิเคชั่น อิงค์ จำกัด นำเสนอ Telepro 2030 โซลูชันด้าน CRM ครบวงจร ที่สามารถ สร้างคุณค่าให้กับธุรกิจและเพิ่มผลกำไร หนึ่งในโซลูชันทางธุรกิจของโปรแกรมความร่วมมือ Superbiz จาก IBM และโลคัส เพื่อตอบความต้องการเชิงธุรกิจของเอสเอ็มอีได้อย่างครบวงจร

เนื่อง จากในปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันสูง การให้ความสำคัญกับลูกค้าจึงเป็น หัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ จึงทำให้กลยุทธ์ทางการตลาดแบบลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM) มีความจำเป็นต่อองค์กรต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดเนื่องจากลูกค้าต้องการการดูแล และการตอบสนองที่รวดเร็วฉับไว Contact Center ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์จึงก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญในธุรกิจหลายประเภท อาทิ เทเลคอม ธนาคาร ธุรกิจประกัน เป็นต้น

หน้าที่หลักของ Contact Center คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ช่วยลดต้นทุน เพิ่มช่องทางการขาย (Telemarketing) และสามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้ Contact Center สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าเพื่อหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ ให้กับธุรกิจ ดังนั้น Contact Center ไม่ได้เป็นเพียงศูนย์บริการลูกค้า แต่ยังเป็นศูนย์ในการทำการตลาดและสร้างผลกำไรให้กับองค์กรอีกด้วย

บริษัท โลคัส เทเลคอมมูนิเคชั่น อิงค์ จำกัด ผู้นำในธุรกิจ Call Center/Customer Relationship Management ได้มองเห็นความสำคัญของเรื่องการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าที่จะต้องมีการ พัฒนาและปรับให้เข้ากับการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่จึงได้พัฒนาโซลูชัน Telepro 2030 ขึ้น เพื่อให้บริการด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ครบวงจรและเต็มรูปแบบเพื่อสนับสนุนการดำเนินเชิงรุกได้

แอ นดรู ยิม ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท โลคัส เทเล-คอมมูนิเคชั่น อิงค์ จำกัด ได้กล่าวถึงปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของบริษัทว่า "เนื่องจากบริษัท โลคัส ให้บริการด้าน CRM/Contact Center เราจึงคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ ลูกค้าของโลคัสจะได้รับการบริการอย่างดีเยี่ยม และรวดเร็วฉับไวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจ นอกจากลูกค้าแล้วเรายังคำนึงถึงพนักงานโดยสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีซึ่งจะ นำ ไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ" ซึ่งนั่นเป็นเครื่องแสดงได้ถึงความทุ่มเทในการพัฒนาโซลูชันทางธุรกิจที่ คำนึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ (Customer Oriented Business)

ผู้นำด้านโซลูชันการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทฯ ให้บริการเกี่ยวกับ CRM solutions, integrated corporate multimedia communications, call center solutions และ next-generation intelligent PBX พร้อมด้วย voice solutions หลายประเภท อาทิ CTI middleware, IVR, และ Recording System "เรามีโซลูชันสำหรับ Contact Center ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น CTI-based Contact Center, Multi-media Contact Center (voice, chat, web collaboration,
VoIP, email) รวมถึงการให้บริการเช่าระบบ Call Center หรือ outsourcing เพื่อลดเงินลงทุนขั้นต้น กว่า 10 ปีที่ผ่านมาบริษัทให้บริการโซลูชันต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีที่นำสมัยมาประยุกต์ให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งบริการโซลูชันเหล่านี้ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำมากมาย อาทิ ไทยประกันชีวิต
มิตรแท้ประกันภัย ธนาคารกรุงไทย (KTB), องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (TOT), ธนาคารสินเอเชีย (ACL) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (CAT)" แอนดรูกล่าว

วิสัยทัศน์ของโลคัส

  • เป็นผู้นำในการวางระบบโซลูชัน CRM/Contact Center
  • มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการวางระบบ จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า
  • สามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของลูกค้า จึงทำให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด
  • สามารถใช้งานร่วมกับระบบอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น legacy system

โซลูชัน Telepro 2030 ครบวงจร CRM

ใน การดำเนินธุรกิจจริง เราพบว่าหลายๆ องค์กรต้องการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ โดยการปรับปรุงการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากปัญหาที่เกิดขึ้น อาทิ ไม่สามารถค้นหาข้อมูลลูกค้าได้รวดเร็วพอ ไม่สามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับบริการใหม่ล่าสุดที่บริษัทมอบให้ หรือการติดตาม
รายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และใบสั่งซื้อเป็นเรื่องที่ยากลำบาก

เรื่อง ดังกล่าว คุณแอนดรูอธิบายว่า "เราเสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยโซลูชัน TelePro 2030 ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้าให้มี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การปรับปรุง Contact Center สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เป็นผลให้ธุรกิจของคุณเติบโตและมีกำไร
เพิ่ม ขึ้น โซลูชัน TelePro 2030 ได้รับความไว้วางใจและใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศเกาหลี ซึ่งเป็นผู้นำทางด้าน Telemarketing/Contact Center โดยผู้เชี่ยวชาญของบริษัทได้ปรับเปลี่ยนระบบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ในประเทศไทย"

ระบบ CRM ที่เต็มประสิทธิภาพ ด้วย IBM WebSphere software

บริษัท โลคัส เทเลคอมมูนิเคชั่น อิงค์ จำกัด เป็นพันธมิตรของ IBM ในการพัฒนาโซลูชันทางธุรกิจสำหรับกลุ่มเอสเอ็มอีขึ้น โดยอาศัย IBM WebSphere Software ในการพัฒนาโซลูชัน ซึ่ง Telepro 2030 เป็นโซลูชันที่สามารถตอบความต้องการทางธุรกิจของกลุ่มเอสเอ็มอีในด้าน Contact Center ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

IBM WebSphere Software Platform คือตระกูลซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐาน สำหรับอีบิสซิเนสแบบครบวงจร ยืดหยุ่นและพร้อมเติบโตกับธุรกิจ มอบความถูกต้อง ปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ โดยอยู่บนมาตรฐานแบบเปิด ในการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อก่อให้เกิด e-business platform ที่สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานของธุรกิจ ที่จะต้องรับมือกับการแข่งขันอันดุเดือด และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว

ด้วยความร่วมมือในการพัฒนาโซ ลูชัน Telepro 2030 ระหว่าง IBM WebSphere Software และบริษัท โลคัส เทเลคอมมูนิเคชั่น อิงค์ จำกัด จะช่วยให้ธุรกิจมีความพิเศษด้วยรูปแบบทางธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นและคล่อง ตัว ในการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินงานทางธุรกิจภายในองค์กร โดยมีเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้หลักการและแนวคิดวิธีการจากระบบที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของ IBM ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการข้อมูล และการตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร ด้วยการแก้ปัญหาที่รวดเร็ว และเชื่อถือได้จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญและนักพัฒนาระบบของ IBM และโลคัส คุณจึงมั่นใจได้ว่าบริษัทของคุณจะมีกระบวนการที่ดีขึ้น เพื่อการเติบโตทางธุรกิจ

จัดการฐานข้อมูลลูกค้าด้วย Information Management Software จาก IBM

โซ ลูชันที่เกี่ยวกับสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้านั้น หัวใจสำคัญอยู่ที่ระบบการจัดเก็บฐานข้อมูล เพราะจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อสร้างนวัตกรรมให้กับธุรกิจ โดยเฉพาะการเก็บพฤติกรรมของลูกค้าและเชื่อมโยงเข้ากับแหล่งข้อมูลอื่นเพื่อ ดำเนินการธุรกิจในเชิงรุกต่อไป ซึ่งโซลูชัน Telepro 2030 ของโลคัส ได้พัฒนามาจาก IBM Information Management Software ซอฟต์แวร์จัดการข้อมูลของ IBM ที่ช่วยให้การสร้างระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ามีประสิทธิภาพสูงสุด เข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ถูกคน และถูกเวลา

ซอฟต์แวร์ Information Management ของ IBM นั้น เป็นหัวใจสำคัญของโซลูชัน Telepro 2030 ที่ช่วยในเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าช่วยเพิ่มรูปแบบและวิธีการใหม่ๆ ในการบริการลูกค้า อีกทั้งช่วยเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจทางธุรกิจภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว สามารถดำเนินธุรกิจในเชิงรุก สร้างสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่ตรงใจลูกค้า ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญจากการมีระบบฐานข้อมูลที่ดีทำให้สามารถสร้างความ สัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

BLOGSDESING FOR YOU | Copyright 2009 Tüm Hakları Saklıdır | Blogger Template by GoogleBoy ve anakafa | Sponsored by Noow!