วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2552


Blogger บันทึกบทความของคุณโดยอัตโนมัติอย่างไร

พิมพ์

เมื่อ คุณสร้างบทความใหม่ Blogger จะเริ่มบันทึกบทความนั้นโดยอัตโนมัติทุกหนึ่งนาที โดยไม่ขัดจังหวะการพิมพ์ของคุณ เมื่อมีการบันทึก คุณจะพบข้อความเล็กๆ ถัดจากปุ่ม "บันทึก" ดังนี้:

ถ้า คุณต้องการให้สำเนาที่บันทึกนั้นมีความทันสมัยอยู่เสมอ คุณสามารถคลิกปุ่ม "บันทึก" ด้วยตนเอง คุณจะยังอยู่ในฟอร์มการส่งบทความ และสามารถพิมพ์ต่อไปได้ เนื่องจากการบันทึกจะทำงานในพื้นหลัง ถ้าคุณเขียนบทความเพียงพอแล้วสำหรับขณะนั้น คุณสามารถคลิก "เผยแพร่บทความ" เพื่อเปลี่ยนฉบับร่างให้เป็นบทความ หรือคลิก "กลับสู่รายการบทความ" ถ้าคุณต้องการให้เป็นฉบับร่างและกลับไปยังหน้าแก้ไขบทความ

คุณลักษณะ การบันทึกอัตโนมัตินี้ทำให้คุณปลอดภัยในกรณีที่ทำงานกับบทความใหม่และไฟดับ หรือเบราว์เซอร์ของคุณหยุดทำงาน หรือความขัดข้องอื่นๆ เกิดขึ้น เพียงคุณกลับเข้าสู่ Blogger และค้นหาฉบับร่างที่บันทึกไว้ในหน้าแก้ไขบทความ ซึ่งคุณสามารถกระทำได้แม้ว่าจะใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นก็ตาม

หมายเหตุ: การบันทึกอัตโนมัติจะไม่ทำงานเมื่อคุณแก้ไขบทความที่มีการเผยแพร่ในบล็อกของ คุณแล้ว ทำให้ผู้อ่านของคุณไม่เห็นการแก้ไขจนกว่าคุณจะดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น เมื่อแก้ไขบทความที่เผยแพร่แล้ว คุณสามารถคลิก "เผยแพร่บทความ" เพื่อเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงในบล็อกของคุณ หรือคลิก "บันทึกเป็นฉบับร่าง" เพื่อยกเลิกการเผยแพร่บทความและเปลี่ยนให้เป็นฉบับร่าง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

BLOGSDESING FOR YOU | Copyright 2009 Tüm Hakları Saklıdır | Blogger Template by GoogleBoy ve anakafa | Sponsored by Noow!