วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2552


ความแตกต่างระหว่าง 'ฉบับร่าง' กับ 'เผยแพร่' คืออะไร

พิมพ์
บันทึกเป็นฉบับร่างและการเผยแพร่บทความ

คลิก บันทึกเป็นฉบับร่าง เมื่อบทความของคุณยังไม่เสร็จสมบูรณ์ หรือยังไม่พร้อมสำหรับการเผยแพร่ และใช้ในการยกเลิกการเผยแพร่บทความที่เผยแพร่แล้ว

คลิก เผยแพร่บทความ เมื่อคุณพร้อมที่จะเผยแพร่บทความในบล็อก เพื่อให้บุคคลอื่นได้เห็น

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

BLOGSDESING FOR YOU | Copyright 2009 Tüm Hakları Saklıdır | Blogger Template by GoogleBoy ve anakafa | Sponsored by Noow!