วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2552

เขียนเนื้อหาแบบไหน คนอ่านจะติดใจ


การเขียน blog

ไม่ใช่เรื่องยาก ใครที่เีขียนแล้วมีคนมาอ่านน้อย ๆ ลองมองดูแนวทางการเขียนที่ผมจะแนะนำต่อไปนี้นะครับ
1. เขียนบทความในแนวที่ไม่เป็นทางการ
โลก นี้มีข้อมูลแบบเป็นทางการการให้คุณอ่านเยอะแล้ว ทั้งจาก magazine หรือเว็บไซต์เป็นต้น แต่ผู้อ่านที่เข้ามาหาข้อมูลอ่านใน blog นั้น ส่วนใหญ่มุ่งที่จะได้อ่านบทความแบบที่อ่านง่าย ๆ ไม่ต้องเป็นทางการมากนัก ลองเขียนแนวนั้นกันดูครับ
2. เขียนบทความให้เหมือนเราคุยกันคนอ่าน
ง่าย ๆ ครับ ลองนึกถึงการเล่าเรื่องให้เพื่อน ๆ ฟังดูครับ เราก็เีขียนแนว ๆ นั้นออกมาเป็นตัวหนังสือ การเขียนแบบนี้ จะสร้างความเป็นกันเองให้คนอ่านได้ง่ายครับ และการเขียนออกมา ให้เหมือนเราเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังนี้ จะแสดงความเป็นตัวตนของเราออกมา โดยอัตโนมัติครับ
3. เขียนบทความที่เป็นเรื่องจริง
อย่า ได้คิดเขียนเรื่องโกหกเีชียวครับ เพราะหากเราเขียนเรื่องหลอกลวง ไม่นานพอคนอ่านรู้เข้า ก็จะไม่เชื่อถือบทความของเราอีก เป็นผลให้ blog ของคุณ ดับอวสานอย่างแท้จริง ผมอยากแนะนำให้เราเขียนแต่เรื่องจริงเท่านั้น (ยกเว้นบทความพวก เรื่องแต่ง เป็นต้น)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

BLOGSDESING FOR YOU | Copyright 2009 Tüm Hakları Saklıdır | Blogger Template by GoogleBoy ve anakafa | Sponsored by Noow!