วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2552


เมาส์ลูกศรแปลงกาย

เมาส์ลูกศรเปลี่ยนสีสลับลาย แปลงกายได้หลายแบบหลายลาย

ชอบแบบไหนเลือกไปเปลี่ยนเมาส์-เคอร์เซอร์ได้เลยค่ะ

ดูวิธีเปลี่ยนเมาส์ เคอร์เซอร์ที่นี่ è เปลี่ยนเคอร์เซอร์-เมาส์เป็นรูปน่ารักๆ

โค้ดเปลี่ยนเมาส์อยู่ข้างล่างนี้

body {cursor:url(http://www.cursorpedia.com/ani/pointer32.ani)}

body {cursor:url(http://www.cursorpedia.com/ani/bluesparkle322.ani)}

BODY{cursor: url("http://downloads.totallyfreecursors.com/cursor_files/sparkleblue.ani"), url("http://downloads.totallyfreecursors.com/thumbnails/sparkleblue.gif"), auto;}

A:hover{cursor: url("http://downloads.totallyfreecursors.com/cursor_files/sparkleblue.ani"), url("http://downloads.totallyfreecursors.com/thumbnails/SparkleBlue.gif"), auto;}

BODY{cursor: url("http://downloads.totallyfreecursors.com/cursor_files/sparklered.ani"), url("http://downloads.totallyfreecursors.com/thumbnails/sparklered.gif"), auto;}

A:hover{cursor: url("http://downloads.totallyfreecursors.com/cursor_files/sparklered.ani"), url("http://downloads.totallyfreecursors.com/thumbnails/SparkleRed.gif"), auto;}

BODY{cursor: url("http://downloads.totallyfreecursors.com/cursor_files/blackgray1.ani"), url("http://downloads.totallyfreecursors.com/thumbnails/blackgray1.gif"), auto;}

{cursor: url("http://downloads.totallyfreecursors.com/cursor_files/blackgray1.ani"), url("http://downloads.totallyfreecursors.com/thumbnails/BlackGray1.gif"), auto;}

BODY{cursor: url("http://downloads.totallyfreecursors.com/cursor_files/bluebrown1.ani"), url("http://downloads.totallyfreecursors.com/thumbnails/bluebrown1.gif")

A:hover{cursor: url("http://downloads.totallyfreecursors.com/cursor_files/bluebrown1.ani"), url("http://downloads.totallyfreecursors.com/thumbnails/BlueBrown1.gif"), auto;}

BODY{cursor: url("http://downloads.totallyfreecursors.com/cursor_files/bullseye-ani.ani"), url("http://downloads.totallyfreecursors.com/thumbnails/bullseye-ani.gif"), auto;}

A:hover{cursor: url("http://downloads.totallyfreecursors.com/cursor_files/bullseye-ani.ani"), url("http://downloads.totallyfreecursors.com/thumbnails/BullsEye-ani.gif"), auto;}

BODY{cursor: url("http://downloads.totallyfreecursors.com/cursor_files/bullseyebluelt.ani"), url("http://downloads.totallyfreecursors.com/thumbnails/bullseyebluelt.gif"), auto;}

A:hover{cursor: url("http://downloads.totallyfreecursors.com/cursor_files/bullseyebluelt.ani"), url("http://downloads.totallyfreecursors.com/thumbnails/BullsEyeBlueLT.gif"), auto;}

BODY{cursor: url("http://downloads.totallyfreecursors.com/cursor_files/flash.ani"), url("http://downloads.totallyfreecursors.com/thumbnails/flash.gif"), auto;}

A:hover{cursor: url("http://downloads.totallyfreecursors.com/cursor_files/flash.ani"), url("http://downloads.totallyfreecursors.com/thumbnails/Flash.gif"), auto;}

BODY{cursor: url("http://downloads.totallyfreecursors.com/cursor_files/gray1.ani"), url("http://downloads.totallyfreecursors.com/thumbnails/gray1.gif"), auto;}

A:hover{cursor: url("http://downloads.totallyfreecursors.com/cursor_files/gray1.ani"), url("http://downloads.totallyfreecursors.com/thumbnails/Gray1.gif"), auto;}

BODY{cursor: url("http://downloads.totallyfreecursors.com/cursor_files/star3.ani"), url("http://downloads.totallyfreecursors.com/thumbnails/star3.gif"), auto;}

A:hover{cursor: url("http://downloads.totallyfreecursors.com/cursor_files/star3.ani"), url("http://downloads.totallyfreecursors.com/thumbnails/Star3.gif"), auto;}

BODY{cursor: url("http://downloads.totallyfreecursors.com/cursor_files/star1.ani"), url("http://downloads.totallyfreecursors.com/thumbnails/star11.gif"), auto;}

A:hover{cursor: url("http://downloads.totallyfreecursors.com/cursor_files/star1.ani"), url("http://downloads.totallyfreecursors.com/thumbnails/Star11.gif"), auto;}

BODY{cursor: url("http://downloads.totallyfreecursors.com/cursor_files/starani2.ani"), url("http://downloads.totallyfreecursors.com/thumbnails/starani2.gif"), auto;}

A:hover{cursor: url("http://downloads.totallyfreecursors.com/cursor_files/starani2.ani"), url("http://downloads.totallyfreecursors.com/thumbnails/Starani2.gif"), auto;}

BODY{cursor: url("http://downloads.totallyfreecursors.com/cursor_files/tail2.ani"), url("http://downloads.totallyfreecursors.com/thumbnails/tail2.gif"), auto;}

A:hover{cursor: url("http://downloads.totallyfreecursors.com/cursor_files/tail2.ani"), url("http://downloads.totallyfreecursors.com/thumbnails/Tail2.gif"), auto;}

BODY{cursor: url("http://downloads.totallyfreecursors.com/cursor_files/rainbow-ani.ani"), url("http://downloads.totallyfreecursors.com/thumbnails/rainbow-ani.gif"), auto;}

A:hover{cursor: url("http://downloads.totallyfreecursors.com/cursor_files/rainbow-ani.ani"), url("http://downloads.totallyfreecursors.com/thumbnails/Rainbow-ani.gif"), auto;}

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

BLOGSDESING FOR YOU | Copyright 2009 Tüm Hakları Saklıdır | Blogger Template by GoogleBoy ve anakafa | Sponsored by Noow!