วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2552


แต่งบล็อกลายไทย (2)

มีบล็อกที่ตกแต่งด้วยลายไทยๆมาเพิ่ม

ชอบแบบไหนเลือกไปใช้แต่งบล็อกได้เลยค่ะ

สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มแต่งบล็อก ดูขั้นตอนได้ที่ แต่งบล็อกสำเร็จรูป

ให้ copy code ของ css ตามข้างล่าง

นำไปวางในกรอบสี่เหลี่ยมของ CSS ที่ตกแต่งมาเอง

จะได้บล็อกที่มีสีสันดังตัวอย่างในแต่ละแบบข้างล่างนี้

แบบที่ 145

div#subtitle {background:#B8860B;font-size:small;color:#F5DEB3;}

div#ribbon{background:#DAA520;font-size:small;color:#F5DEB3;}

div#page{border:medium double #CC9900;background:#ffffff;}

body{background:transparent url(http://gotoknow.org/file/siriporn5633/asian2.gif);}

div#title{padding: 18px 4px 35px;font-size:big;color:#CCCC33;background:#FFFFFF;background-image:url(http://gotoknow.org/file/siriporn5633/asian2.gif); background-position:bottom right;background-repeat:repeat;height:150px;}

จะได้บล็อกที่มีสีสันลวดลายตามรูป blog 145

แบบที่ 146

div#subtitle {background:#B8860B;font-size:small;color:#F5DEB3;}

div#ribbon{background:#CDAD00;font-size:small;color:#F5DEB3;}

div#page{ border:medium double #CC9900;background:#ffffff;}

body{background:transparent url(http://gotoknow.org/file/siriporn5633/a52.gif);}

div#title{padding: 18px 4px 35px;font-size:big;color:#8B6914;background:#FFFFFF;background-image:url(http://gotoknow.org/file/siriporn5633/thai4.gif); background-position:bottom center;background-repeat:no-repeat;height:100px;}

จะได้บล็อกที่มีสีสันลวดลายตามรูป blog 146

แบบที่ 147

div#subtitle {background:#8B658B;font-size:small;color:#00008B;}

div#ribbon{background:#8B6969;font-size:small;color:#F5DEB3;}

div#page{background:#ffffff;}

body{background:transparent url(http://gotoknow.org/file/siriporn5633/a26.gif);}

div#title{padding: 18px 4px 35px;font-size:big; color:#8B6969;background:#FFFFFF;background-image:url(http://gotoknow.org/file/siriporn5633/thai4.gif); background-position:bottom center;background-repeat:no-repeat;height:70px;}

จะได้บล็อกที่มีสีสันลวดลายตามรูป blog 147

แบบที่ 148

div#subtitle {background:#6E8B3D;font-size:small;color:#EEE685;}

div#ribbon{background:#A2CD5A;font-size:small;color:#F5DEB3;}

div#page{background:#ffffff;}

body{background:transparent url(http://gotoknow.org/file/siriporn5633/a11.gif);}

div#title{padding: 18px 4px 35px;font-size:big;

color:#698B22;background:#FFFFFF;background-image:url(http://gotoknow.org/file/siriporn5633/thai4.gif); background-position:bottom center;background-repeat:no-repeat;height:70px;}

จะได้บล็อกที่มีสีสันลวดลายตามรูป blog 148

แบบที่ 149

div#subtitle {background:#A4D3EE;font-size:small;color:#00008B;}

div#ribbon{background:#C6E2FF;font-size:small;color:#F5DEB3;}

div#page{background:#ffffff;}

body{background:transparent url(http://gotoknow.org/file/siriporn5633/thai.gif);}

div#title{padding: 18px 4px 35px;font-size:big; color:#6CA6CD;background:#FFFFFF;background-image:url(http://gotoknow.org/file/siriporn5633/thai4.gif); background-position:bottom center;background-repeat:no-repeat;height:70px;}

จะได้บล็อกที่มีสีสันลวดลายตามรูป blog 149

แบบที่ 150

div#subtitle {background:#FFE4E1;font-size:small;color:#B03060;}

div#ribbon{background:#EED5D2;font-size:small;color:#B03060;}

div#page{border:medium double #DB7093;

background:#FDF5E6;}

body{background:transparent url(http://gotoknow.org/file/siriporn5633/thai1.jpg);}

div#title{padding: 18px 4px 35px;font-size:big; color:#DB7093;background:#FDF5E6;background-image:url(http://gotoknow.org/file/siriporn5633/thai4.gif); background-position:bottom center;background-repeat:no-repeat;height:70px;}

จะได้บล็อกที่มีสีสันลวดลายตามรูป blog 150

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

BLOGSDESING FOR YOU | Copyright 2009 Tüm Hakları Saklıdır | Blogger Template by GoogleBoy ve anakafa | Sponsored by Noow!