วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ViewDocsOnline – เปิดเอกสารออนไลน์ง่ายแค่คลิก


viewdocsonline

ViewDocsOnline บริการเปิดไฟล์เอกสารออนไลน์ หากคุณกำลังประสบปัญหาไม่มีโปรแกรม Microsoft Office
และคุณต้องการเปิดเอกสารแบบเร่งด่วน นี่ครับ ViewDocsOnline เพียงแคุ่คุณอัพโหลดไฟล์เอกสารหรือวาง URL
ของไฟล์เอกสารที่ต้องการเปิดอ่าน คุณสามารถดูได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม และยังสนับสนุนรูปแบบไฟล์
เอกสารดังนี้ pdf, ps, doc, docx, xls, xlxs, ppt, pptx, pps, odt, odp, sxw, sxi เป็นต้น และยังสามารถ
แชร์ไฟล์เอกสารต่างๆได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีบริการแปลงไำฟล์เอกสารของคุณให้เป็นไฟล์ PDF ได้เช่นกัน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

BLOGSDESING FOR YOU | Copyright 2009 Tüm Hakları Saklıdır | Blogger Template by GoogleBoy ve anakafa | Sponsored by Noow!